do początku
 
 
 
 
 
 
 
 
Stawy hodowlane to również piękne krajobrazy.
Zapraszamy do oglądania zdjęć autorstwa
Pana
Grzegorza Waganiaka
l


Zima na stawach w Niedźwiedzicach i w Goliszowie
Zdjęcia wykonane przez pracowników
Spółki Rybackiej "Niedźwiedzice" Sp. z o.o.
 


j