do początku
 
 
 
 
 
 
 
 

Od 2018 roku Spółka Rybacka "Niedźwiedzice" Sp. z o.o. w prowadzonym gospodarstwie rybackim realizuje założenia wynikające z działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”, o której mowa w art. 54 rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”