do początku
 
 
 
 
 
 
 
 

Hodowla ryb a środowisko

Przy zakładaniu stawów obowiązują zasady
ochrony środowiska zawarte w dwóch dokumentach:
raporcie o wpływie na środowisko
i operacie wodnoprawnym.
Eko - Karp

Wiele świadczy o pozytywnym wpływie stawów na środowisko przyrodnicze. Stawy pełnią rolę zbiorników retencyjnych i naturalnych oczyszczalni. Sprzyjają bioróżnorodności, stwarzając doskonałe warunki siedliskowe dla wielu gatunków. Łagodzą warunki klimatyczne i podnoszą walory krajobrazowe otoczenia. Wbrew opiniom pseudo-ekologów stawy polepszają jakość wody, co potwierdzają badania w laboratoriach: wody odpływające ze stawów są czystsze niż wody dopływające.


Podobnie wygląda kwestia koszenia szuwarów, fałszywie uznanego za zagrożenie dla środowiska. W rzeczywistości koszenie pozytywnie wpływa na przyrodę, bowiem zwiększenie powierzchni stawów powoduje wzrost liczby wielu cennych gatunków zwierząt. Stawy zarastające - nieużytkowane stanowią siedlisko znacznie mniejszej grupy gatunków, choćby ze względu na mniejszą zawartość substancji odżywczych. Przyroda wie, co robi.
Skoro liczne ptaki i inne zwierzęta wybierają właśnie stawy użytkowane, a więc koszone, to znaczy, że doskonale czują się na ich terenie.

Obecność związków odżywczych w stawach nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Karpie rosną najlepiej na naturalnym pokarmie nagromadzonym w stawie, a nie na sztucznych paszach. Żywią się głównie glonami, zooplanktonem oraz innymi bezkręgowcami żyjącymi w wodzie i na dnie. Tylko gdy brakuje pokarmu, rybacy wsypują do stawów ziarna zbóż: pszenicy, jęczmienia, pszenżyta, kukurydzy i innych. Hodowcy dbają o to, by maksymalnie wykorzystać nagromadzone związki odżywcze. (Pan Karp) 


                              
 

 

Spółka Rybacka "Niedźwiedzice" Sp. z o.o.  

realizuje program działań wodno - środowiskowych

w ramach Programu Operacyjnego RYBY. (2.2)

Celem tego dziania jest stosowanie technik hodowli wzmacniających

ochronę i powodujących poprawę środowiska naturalnego

oraz zasobów naturalnych.