do początku
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprzedaż ryb w grudniu 2020 została

 

Z A K O Ń C Z O N A 

 

 

Od godz. 11:30 dnia 22.12.2020

sklep przy przetwórni ryb będzie zamknięty. 

 

 

Zapraszamy w przyszłym roku